Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

ХIII Национален конгрес по оториноларингология От 4 до 6 октомври т.г. в Гранд Хотел Пловдив, град Пловдив се състоя Тринадесетият Национален конгрес по оториноларингология. За поредна година форумът обедини българските специалисти по уши, нос и гърло от всички области на страна ни. Организаторите, под ръководството на проф. д-р Румен Бенчев, д.м.н., последваха установената традиция да канят международно признати гост-лектори, за да могат присъстващите да се запознаят непосредствено със значими световни постижения. Във форума се включиха експерти от САЩ, Корея и Кипър. Вниманието на оториноларинголозите бе фокусирано върху доклади, свързани със злокачествените образувания в околоносните кухини, болестните промени в парафарингеалното пространство, болката и кървенето в устната кухина, подходите при псевдохолинестеразен дефицит и редица още проблеми. Бяха разгледани интересни случаи от клиничната практика. Севекс Фарма ООД участва в събитието със свой щанд. Продуктовият мениджър на фирмата Валентин Даков и медицинските представители от Пловдивска област Димитра Дерменджиева и Ангел Вълков презентираха следните продукти: Есберитокс, Имунактив, Цефабронхин и Цефавора. Участниците в ХIII Национален конгрес по оториноларингология обмениха идеи, становища и опит от своята научно-изследователска и лечебна дейност, което е принос в развитието на родната медицина. Социалните събития по време на форума в Европейската културна столица през 2019 г. предложиха добра възможност за укрепване на вече изградените професионални сътрудничества и приятелства, както и за нови полезни контакти.
#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»