Тел: + (359 2) 865 04 26
Следете ни:

XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

В „Гранд Хотел“ – Пловдив се проведе XIV Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология, който се провежда за пореден път, успоредно с VI Национален Конгрес на Акушерките.

Конгресът ангажира  вниманието на около 500 АГ от цялата страна с актуални пленарни лекции, изнесени от признати лектори, кръгли маси, сателитни симпозиуми, доклади и постери. Бяха разгледани важни въпроси от ежедневната клинична практика и медицинската наука.

Конгресът  помогна на всички  участници и гости да обменят опита си чрез своите лекции и доклади, а също така и да установят ценни лични и професионални контакти, което става необходимост в днешно време в обединена Европа.

Презентация на „Севекс Фарма“ бе на тема: "Фемибион-комплексна грижа за майката и плода", представена професионално от Д-р Мажена Риш Панова - Началник на отделение по патология на бременността.

#42

© 2020. «Sevex Pharma Ltd.» All right reserved. «Cookie policy» «Privacy policy»